Fachsprachprüfung (FSP)

Тъй като често бъдещи и настоящи медици се интересуват от процеса на апробация/признаване на упражняване на медицинска професия в Германия, сме дали разяснения относно пътя, който трябва да се извърви.
Тук сме публикували най-често задаваните въпроси относно FSP /Fachsprachprüfung/, който следва да се положи след придобиване на сертификат за владеене на немски език ниво В2. Като частен пример сме превели за Вас извадка от разясненията на лекарската камара Берлин, които следва да послужат за ориентир и не бива да се тълкуват като меродавни за останалите федерални републики
.

Въпроси & отговори

Отговори на най-честите въпроси по темата Fachsprachprüfung.
 www.aerztekammer-berlin.de/10arzt/61_Fachsprachpruefung/FAQ_neu.html

Кой трябва да положи Fachsprachprüfung?
Изискването се отнася за всички лекари от чужбина, които от 01.07.2015 следва да подадат молба за апробация/разрешение за упражняване на професията към здравното и социалното министерство / Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo)/. Принципно всички лекари, чийто майчин език не е немски и които не са завършили 

 • немско висше училище или
 • минимум десетгодишно училищно обучение в немско училище или
 • минимум тригодишно професионално обучение на немски език,
следва да положат Fachsprachprüfung. Съответното решение се взема от LAGeSo.

Какви са предпоставките за успешното издържане на Fachsprachprüfung? 
 • Общи познания по немски език на ниво минимум В2
 • Допълнителни специализирани знания по немски в областта на медицината
 • Добри познания с цел провеждане на анамнеза
 • Добри познания за водене на медицинска писмена кореспонденция на немски език, ясно произношение
Замества ли telc-Zertifikat Deutsch B2-C1 Medizin изпитът FSP?
Не, в Берлин се приeма само сертификат за издържан Fachsprachprüfung, който е проведен от лекарската камара в Берлин.

Как протича регистрацията за Fachsprachprüfung?
Регистрацията при лекарската камара в Берлин е възможна едва тогава, след като е подадена молба за апробация/разрешение за упражняване на професията в LAGeSo. От там получавате потвърждение за овходяване на документите като се посочват и евентуално липсващите документи като например удостоверение за специализирани езикови познания. Едва с това потвърждение за получени документи е възможно да се регистрирате в лекарската камара в Берлин.

Регистрирането за Fachsprachprüfung при лекарската камара в Берлин се извършва предварително чрез онлайн регистрационен формуляр.

Онлайн-регистрацията може да бъде обработена едва тогава, когато са в лекарската камара Берлин е представен пълен пакет от следните документи:
 • Разпечатан и подписан онлайн-регистрационен формуляр
 • Копие от валиден личен документ (лична карта/международен паспорт)
 • Потвърждение за получени документи от  LAGeSo с указанието, че следва да се удостоверят познанията по медицина на немски език.
Колка струва Fachsprachprüfung?
Таксата за провеждане на Fachsprachprüfung възлиза на 420,00 EUR.

Как да платя Fachsprachprüfung?
След овходяване на документите получавате от лекарската камара в Берлин чрез имейл потвърждение, че документите са приети, както и уведомление за заплащане на съответната такса за изпита. Плащането на изпитната такса следва да се извърши предварително чрез банков превод. Сумата трябва да се преведе цялостно в рамките на четири седмици на сметката на лекарската камара в Берлин. Плащане в брой е невъзможно.
Моля да вземете под внимание, че участието във Fachsprachprüfung е възможно само при заплащане на пълната такса.

Кога ще получа покана за Fachsprachprüfung?
След постъпване на плащането на изпитната такса получавате първоначално предварително запитване по имейл, дали желаете да участвате на изпит на дадена дата, която е най-близка до датата според Вашето желание. В случай че потвърдите обвързващо Вашето участие и има достатъчно изпитни места на разположение, от лекарската камара получавате покана по имейл или по желание по пощата. Същата пристига при вас около 2 седмици преди датата на изпита. 

Къде се публикуват изпитните дати?
Не е предвидено публикуване на изпитните дати.

Може ли дата за изпита да се избере или е предварително зададена?
Може да ни изпратите съобщение с желана дата или възможен за Вас времеви диапазон. Доколкото е възможно тези тази информация може да послужи при планирането на изпитите.

Има ли срок за отказ от изпита?
Изпитът може да бъде отказан до седем дни преди изпитната дата без такси. Ако отказът настъпи по-късно или не се явите навреме на изпита, следва да се регистрирате повторно, както и да платите още веднъж таксата за изпита.

Как протича Fachsprachprüfung?
Fachsprachprüfung е индивидуален изпит. Симулира се разговор и водене на документация от ежедневието в една болница или частна практика. Изпитът се състои от 3 части, всяка от които по 20 мин.:
 1. Разговор лекар-пациент (анамнеза)
 2. Писмено документиране на съответния разговор
 3. Разговор лекар-лекар (представяне на пациента и отговор на свързани с това въпроси, както и разясняване на често употребявани медицински термини и тяхното съответствие на немски език)
Какво се изпитва?
Fachsprachprüfung служи като доказателство за необходимите за упражняване на лекарската професия знания по немски език. Същите са ориентирани към ниво C1.

Преди всичко изпитът служи за проверка на четирите езикови умения (разбиране, говорене, четене, писане). В тази връзка тук не се изпитват професионалните познания на кандидата.

Как протича оценяването на изпита?
Изпитната комисия се състои от двама изпитващи, между които единият е медицинско лице.
Членовете на изпитната комисия оценяват изпита съгласно стандартизирана, структурирана схема. Езиковите и комуникативни компетентности се оценяват с помощта на специално разработени критерии за оценяване, отнасящи се за трите части. Максималният брой точки е 60. Изпитът се счита за издържан, ако на всяка част са достигнати минимум 60% от общия брой точки.

Какво се случва след изпита?
Резултатите от изпита излизат след няколко работни дни. Участникът получава удостоверение за резултатите си от изпита по електронна поща в pdf-формат, което да послужи при представяне пред LAGeSo /Федерално министерство за здравеопазване и социална политика/. LAGeSo бива информирано директно от лекарската камара в Берлин за резултатите на съответния участник и след представяне на удостоверението продължава процедурата.

Какво мога да направя, ако не издържа изпита?
Издържането на изпита е задължително условие за получаване на апробация. В случай че изпитът не бъде издържан, може да се явите повторно. Препоръчва се следващата дата за изпит да се насрочи минимум 3 месеца след полагането на първия изпит. За процедурата по апробация отговорност носи Федералното министерство за здравеопазване и социална политика Берлин. Лекарската камара в Берлин само проверява необходимите за упражняване на лекарската професия знания по немски език, така да се каже изпълнява роля на „експертна комисия“. Затова претенции могат да се предявят само към LAGeSo. LAGeSo изисква сертификат от издържан медицински изпит. Ако все още нямате сертификат, обърнете се към LAGeSo и се консултирайте за вашите правни възможности.

Може ли Fachsprachprüfung да се повтори?
При неиздържане изпитът може да бъде повтарян многократно. Броят на явяванията е неограничен, но следва да заплатите отново такса в размер на 420,00 EUR.

Ако не издържа част от изпита, мога ли да повторя само нея?
Не, изпитът трябва да се повтори изцяло с трите му компонента.

Признава ли се полученото удостоверение и в други федерални републики?
Решението за това се взима само от компетентните апробационни власти в съответната федерална република.

Надяваме се, че публикуваната информация Ви е била от полза.
 
Може да разчитате на нас при подготовка за изпит telc Deutsch B2 или Fachsprachprüfung FSP.
Освен това можем да осигурим подкрепа и при посредничество при търсене на работа в Германия, Австрия и Швейцария, тъй като работим съвместно с партньори с дългогодишен опит в бранша и то напълно безплатно.

 
 

Отзиви

Радина Начева
Радина Начева Test DaF
Професионализъм, индивидуален подход и творчески ентусиазъм - "Стартгейт" ми даде всичко това и много повече. Тук ученето се превърна в удоволствие особено когато виждаш как израстваш, благодарение на опитни преподаватели като Здравка Даргова. Благодаря
 
View more
Кирил Крънчев
Кирил Крънчев Test DaF
Изключително съм благодарен за невероятната подготовка, която получих по време на курсовете! Г-жа Здравка Даргова е
View more
Sasha Zdravkova
Sasha Zdravkova ÖSD C1
 Благодаря, благодаря, благодаря ти Здравче! Това, което постигна синът ми, го дължи на теб! ÖSD C1
Невероятен професионализъм, знания, внимание, разбиране, приятелство, обич и подкрепа може да намерите в езикова школа "Стартгейт"- StartGate
View more
Георги Димитров
Георги Димитров-Goethe Zertifikat B2 und Test DaF
Първият курс в Езиков център „Стартгейт”, който посетих, беше за подготовка за изпита на Goethe Institut за Goethe Zertifikat B2. Още с влизането приятно впечатление прави уютната обстановка и модерното оборудване, предразполагащи към учене.
 
View more