TELC за работа

TELC Deutsch с професионална насоченост

Наред с изпитите, проверяващи общите познания на кандидатите по немски език като telc Deutsch B1, telc Deutsch B2, telc Deutsch C1, се предлагат и следните изпити с професионална насоченост


TELC Deutsch A2+ Beruf

telc Deutsch A2+ Beruf е професионално ориентиран изпит по немски език. Чрез него може да удостоверите езиковите си умения на малко по-високо ниво от А2, което го прави малко по-сложен от Start Deutsch 2 / telc Deutsch A2. Вижте примерен тест: https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-a2-beruf.html#t=2


TELC Deutsch B1+ Beruf

telc Deutsch B1+ Beruf е професионално ориентиран изпит по немски език. Той е малко по-сложен от  Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1. Виж примерен тест:
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-b1-beruf.html#t=2


TELC Deutsch B1·B2 Beruf

telc Deutsch B1·B2 Beruf проверява професионално ориентирани знания по немски език на ниво самостоятелна употреба на езика.

На същото ниво за общо владеене на немски език препоръчваме telc Deutsch B1 или telc Deutsch B2. Виж примерен тест.
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-b1-b2-beruf.html#t=2


TELC Deutsch B2

telc Deutsch B2 проверява общи познания по немски език на ниво самостоятелна употреба. Признава се от всички германски работодатели.
Виж примерен тест:
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-b2.html#t=2


TELC Deutsch B2+ Beruf

telc Deutsch B2+ Beruf проверява професионално ориентирани знания по немски език на напреднало ниво. Виж примерен тест: https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-b2-beruf.html#t=2
На същото ниво за общо владеене на немски език препоръчваме telc Deutsch B2.