TELC за ученици

TELC DEUTSCH за ученици

Изпитите за ученици за предназначени за кандидати от 12 до 16 години. При запитване от страна на училища организираме изпити за техните ученици.