TELC за университети

Telc C1 für Hochschule

Telc C1 für Hochschule
От 12.06.2016 г. сертификатът telc C1 für Hochschule бива признат като доказателство за необходимото владеене на немски език в германските университети и висши училища съгласно решенията на ректорите на висшите училища и конференцията на министрите на образованието на Република Германия.  Виж Решението в pdf-файл на https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Informationsmaterial/RO-DT_2015.pdf § 8 Befreiende Prüfungen und Qualifikationen , ал.(d).  Следването в университет изисква специфични умения като слушане на лекции, четене на специализирани текстове, изнасяне на реферати, активно участие в дискусии, писане на семинарни и домашни работи и т.н. Точно тези компетенции биват доказани чрез сертификата telc Deutsch C1 Hochschule. Съгласно това решение сертификатът се признава наравно със съртификати като DSH  и Test DaF
Запишете се за telc C1 für Hochschule тук


Предимства на telc Deutsch C1 Hochschule

 
  • По-ранно получаване на резултатите от изпитите - от 3 до 4 седмици след провеждането им. 
  • В случай че не се издържи писмената или устната част, няма нужда да се полага целият изпит отново, а само частта, която не е издържана.
  • Устният изпит се провежда на място, като постиженията на кандидатите се оценяват от лицензирани изпитващи. Освен това устната изпитна част се провежда с двама човека, които биват модерирани от изпитващите. Изпитните задачи са само 2
  • telc Deutsch C1 Hochschule може да се проведе и в индивидуална форма
  • Без минимална граница за издържане на един от компонентите на изпита: четене, слушане с разбиране или съставяне на писмена работа. Изпитът се счита за издържан, ако общият брой на точките възлиза на 60%. Това означава, че ако на някой от компонентите кандидатът получи нисък резултат, но резултатите от другите компоненти са високи, те биха могли да компенсират цялостния резултат.
 
За да придобиете повече представа за формата на изпита telc Deutsch C1 Hochschule, вижте Modellstest, където може да получите информация както за структурата на изпита, така и за критериите за оценяване.https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1-hochschule.html#t=2Отзиви

Радина Начева
Радина Начева Test DaF
Професионализъм, индивидуален подход и творчески ентусиазъм - "Стартгейт" ми даде всичко това и много повече. Тук ученето се превърна в удоволствие особено когато виждаш как израстваш, благодарение на опитни преподаватели като Здравка Даргова. Благодаря
 
View more
Кирил Крънчев
Кирил Крънчев Test DaF
Изключително съм благодарен за невероятната подготовка, която получих по време на курсовете! Г-жа Здравка Даргова е
View more
Sasha Zdravkova
Sasha Zdravkova ÖSD C1
 Благодаря, благодаря, благодаря ти Здравче! Това, което постигна синът ми, го дължи на теб! ÖSD C1
Невероятен професионализъм, знания, внимание, разбиране, приятелство, обич и подкрепа може да намерите в езикова школа "Стартгейт"- StartGate
View more
Георги Димитров
Георги Димитров-Goethe Zertifikat B2 und Test DaF
Първият курс в Езиков център „Стартгейт”, който посетих, беше за подготовка за изпита на Goethe Institut за Goethe Zertifikat B2. Още с влизането приятно впечатление прави уютната обстановка и модерното оборудване, предразполагащи към учене.
 
View more